Ponujamo najboljše danes za prihodnje rodove

..pripeljano iz  Južne Amerike in potem 50 let vzgoje, skrbi, izkušenj, žlahtnenja, trdega in načrtovanega dela - to je Planta; rezultat več desetletnih uspehov v nižinskih predelih Severne Italije. Pred vami so hibridi koruze, kjer se zagotovo najde za vsakega našega kmeta nekaj.

 
 
Razdelitev hibridov Planta® po namembnosti uporabe:

 
GDM 437, GDM 545 in SNH 9503 so primerni za nov sistem Twin-row sajenja.
 
 
Inovativni pristop in nova merila pri pridelavi koruze

 
Po vnosu semena koruze iz Amerike je bila v preteklosti Padska nižina kmalu eden najpomembnejših takratnih evropskih centrov za razvoj in genetsko diferenciacijo semena.
Več kot dve stoletji je bilo prav to območje zaradi posebnosti mikroklime, vrste tal, podnebja, družbene organizacije ter razvoja, srce in osnova za proizvodnjo semena za italijanske kmete.
Po vojni so se hitro zamenjale tradicionalne sorte hibridov z novimi uspešnejšimi, donosnejšimi, trpežnejšimi ter bolj prilagodljivimi. Srednje ameriški hibrid je v obdobju 1960-1990 v takratnem podjetju, v sodelovanju z mrežo raziskovalnih postaj, inštitutov, tako italijanskih kot tudi ameriških ustanov, na čedalje večjih površinah semenskih polj s križanjem in žlahtnjenjem, pridobival na svoji moči in potencialu.
 
Planta je skupek »duhovnosti« te zgodbe življenja, zasnovane na izkušnjah in znanju ter nadaljuje poslanstvo v prid tako italijanskega kmetijstva kot tudi preko meja. Merilo pri oblikovanju sort pod skupnim imenom Planta je ob pravilnem in intenzivnem kmetovanju ter ob vnesenem trudu pridobiti kar največ a še vedno s popolnim poudarkom na »naravno«.
 
 
 
Genetske raziskave
 
Z lastnim razvojnim oddelkom in v sodelovanju z vsemi vodilnimi ponudniki semenskih baz je bila pred nekaj leti začrtana smer nove blagovne znamke Planta. Z vsakoletnim izboljševanjem ter različnimi pristopi nastajajo vedno nove in nove sorte, s ciljem prilagoditve in premagovanja še tako težavnih trenutnih vplivov narave. Hibridi Planta so proizvedeni na najboljših območjih semenskih polj v Padski nižini z upoštevanjem strogih pravil, maksimalne kontrole na vseh stopnjah pridelave, spravila, izbire, tretiranja in embalaže.
Kakovost
Tehnološko kakovost zagotavljajo tudi laboratorijski preizkusi (dokazi genske čistosti), preizkusi kaljivosti semen v temperaturnem razponu med 10 in 25 °C (hladne kaljivosti) za pripravo na sezono.
 
 
 
Biološko-agronomska raznovrstnost hibridnih koruz Planta
 
Trajnostni razvoj koruze pod vidiki biološko-agronomskih in poslovno-povezanih načinov zagotavlja:

  • Prilagajanje na različnih podnebnih območjih in sezonskih trendih
  • Prilagodljivost različnim načinom poljedelstva in kmetijskega upravljanja
  • Tržna usmerjenost proizvodnje za kakovostno celovitost zrna in nizke ravni glivičnih okužb
  • Upoštevanje posebnih potreb končnih uporabnikov in industrije
  • Visoke donose, varno in stabilno proizvodnjo

 
Planta v prihajajoči sezoni daje poudarek na biološki raznovrstnosti in genski variabilnosti  v naslednjih skupinah:

Zgodnji hibridi razreda FAO 300  s proizvodnim potencialom nad 10 ton suhega zrnja na rodovitnih tleh tudi brez namakanja (GDM 437, GDM 545),
 
Visoko produktivni hibridi povprečnih ciklusov vegetacije z varnimi in stabilnim letnimi donosi tudi v stresnih situacijah ob pomanjkanju (SNH 4424- novo, SNH 1504, SNH 1505 - novo, SNH 9503),
 
Hibridi kompaktnega stebla, storž "skladnih" in močnih agronomskih lastnosti za povečanje proizvodnje kakovostnih zrn. Specialisti za proizvodnjo zrnja na osnovi velikosti storža. Močan koreninski sistem, krajše steblo, zeleno listje, odpornost na bolezni in masiven storž. Zelo pozitivno odzivni hibridi na kvalitetno kmetovanje - rodovitno okolje, dovolj hranil, dovolj vlage tudi v temperaturnih stresih (SNH 8606, SNH 3618),
 
Hibridi dobre velikosti, z velikimi storži "elastični", s kakovostno in visoko preizkusno maso zrn tudi v pogojih manj intenzivnega kmetovanja na povprečnih področjih ter odporni na stresne situacije. Tradicija semenjskih polj »Padske nižine« (SNH 9503, SNH 9609),
 
Hibridi  s stay green učinkom skozi celotno sezono vegetacije, z velikimi storži in srednje visoko rastlino za potrebe biomase za silažo, energijo ali silirni koruzni šrot.  Planta GREEN je maksimiranje kakovosti, spoštovanje natančnih zahtev, vsebnosti škroba, prebavljivosti in energije (SNH 8605, SNH 9708, SNH 9711),
 
Hibrid z odličnimi,  premium, lastnostmi glede kakovosti žita, ki se uporabljajo za nadaljne  proizvodne procese. Ime Insubria je izposojeno iz imena prvega hibrida v Italiji po vojni. Edinstvena genetska dediščina in kakovost "Made in Italy" premium proizvodnje. Smernice: proizvodnja ne sme biti nižja od povprečja najboljših hibridov, zrna z visoko specifično težo z visoko trdoto, dobro oblikovana, odporna na glivične okužbe (SNH 2618 - novo, SNH 1614, SNH 3616).
 

 
Ponujamo vam najboljše od sedanje generacije, zbrano na enem mestu za prihodnje rodove.

Preverite ponudbo betonskih izdelkov in
montažnih betonskih delov za potrebe v kmetijstvu

Kliknite tukaj