FAO 700

Slovenščina
Hibrid SNH 9711
Silaža Zrno Svinjereja Perutnina Živilska prehrana Bioplin Stay Green
Razred:
Dni:
Tip:
Gostota setve:
- zrno:
- silaža:

NAMEN: primerna za prehrano živali in proizvodnjo bioplina
STEBLO: zelo močno, trdno steblo z bujno listnato maso
STORŽ: srednje velik storž, nastavitev storža zelo visko
PREDNOSTI:

Preverite ponudbo betonskih izdelkov in
montažnih betonskih delov za potrebe v kmetijstvu

Kliknite tukaj