FAO 600

Slovenščina
HIBRID SNH 4720
Silaža Zrno Svinjereja Perutnina Živilska prehrana Bioplin Stay Green
Razred:
Dni:
Tip:
Gostota setve:
- zrno:
- silaža:

NAMEN: najbolj primerna za proizvodnjo zrna, možnost tudi za silažo
STEBLO: debelo trdno steblo, spiralno olistano z dolgimi pokončnimi listi
STROŽ: zelo poln, velik storž, dobro zaščiten z ličjem na kratkem peclju
PREDNOSTI:

HYBRID SNH 4720
Silaža Zrno Svinjereja Perutnina Živilska prehrana Bioplin Stay Green
Razred:
Dni:
Tip:
Gostota setve:
- zrno:
- silaža:

Nova genetika, ki lahko premika meje donosov.

Steblo: rastlina je trda in odporna. Steblo je debelo, vitalno tudi še v zrelosti rastline, dobro spiralno olistano s temno zelenimi listi, ki so v zgornjem delu
rastline dolgi in pokončni, v spodnjem pa bolj položni.

Storž: na kratkem peclju pokončno vstavlje v steblo, ličje zagotavlja dobro zaščito  pred škodljivci in vremenskimi vplivi. Je zelo popolnjen, dolg in enakomeren, zrno z veliko hektolitersko težo.

Hibrid SNH 8605
Silaža Zrno Svinjereja Perutnina Živilska prehrana Bioplin Stay Green
Razred:
Dni:
Tip:
Gostota setve:
- zrno:
- silaža:

NAMEN: primerna za proizvodnjo zrnja in silaže (priporočamo kot siliran drobljenec za krmi v prašičjereji)
STEBLO: zelo močno, trdno steblo z izredno močnimi koreninami
STORŽ: zelo velik storž s 16-18 vrsticami zrnja in flex učinkom
PREDNOSTI:

Hibrid SNH 1614
Silaža Zrno Svinjereja Perutnina Živilska prehrana Bioplin Stay Green
Razred:
Dni:
Tip:
Gostota setve:
- zrno:
- silaža:

NAMEN: primerna za proizvodnjo zrnja in silaže (priporočamo kot siliran drobljenec za krmo v prašičjereji)
STEBLO: zelo močno, trdno steblo odporno na bulavo snet
STORŽ: srednje velik storž z velikimi, dolgimi, temnejšimi zrni (v povprečju 76-77 kg/ha)
PREDNOSTI:

Preverite ponudbo betonskih izdelkov in
montažnih betonskih delov za potrebe v kmetijstvu

Kliknite tukaj