Zobanka

Slovenščina
HIBRID SNH 4720
Silaža Zrno Svinjereja Perutnina Živilska prehrana Bioplin Stay Green
Razred:
Dni:
Tip:
Gostota setve:
- zrno:
- silaža:

NAMEN: najbolj primerna za proizvodnjo zrna, možnost tudi za silažo
STEBLO: debelo trdno steblo, spiralno olistano z dolgimi pokončnimi listi
STROŽ: zelo poln, velik storž, dobro zaščiten z ličjem na kratkem peclju
PREDNOSTI:

Hibrid SNH 6733
Silaža Zrno Svinjereja Perutnina Živilska prehrana Bioplin Stay Green
Razred:
Dni:
Tip:
Gostota setve:
- zrno:
- silaža:

NAMEN: primerna za silažo
STEBLO: močno, visoko steblo s srednje nizkim nastavkom storža. Listna masa je gosta, dobro strukturirana in zelena.
STORŽ: veliki in težki storži so pokončni, široki, dobre debeline
PREDNOSTI:

Hibrid GDM 358
Silaža Zrno Svinjereja Perutnina Živilska prehrana Bioplin Stay Green
Razred:
Dni:
Tip:
Gostota setve:
- zrno:
- silaža:

NAMEN: primerna za proizvodnjo zrna, siliranega zrnja in silažo
STEBLO: močno srednje veliko steblo z močnimi koreninami, ki rastlino dobro pritrdijo v tla
STORŽ: srednje velik storž s 14-16 vrsticami s kompaktnimi zrni
PREDNOSTI:

HYBRID SNH 4720
Silaža Zrno Svinjereja Perutnina Živilska prehrana Bioplin Stay Green
Razred:
Dni:
Tip:
Gostota setve:
- zrno:
- silaža:

Nova genetika, ki lahko premika meje donosov.

Steblo: rastlina je trda in odporna. Steblo je debelo, vitalno tudi še v zrelosti rastline, dobro spiralno olistano s temno zelenimi listi, ki so v zgornjem delu
rastline dolgi in pokončni, v spodnjem pa bolj položni.

Storž: na kratkem peclju pokončno vstavlje v steblo, ličje zagotavlja dobro zaščito  pred škodljivci in vremenskimi vplivi. Je zelo popolnjen, dolg in enakomeren, zrno z veliko hektolitersko težo.

Hibrid GDM 555
Silaža Zrno Svinjereja Perutnina Živilska prehrana Bioplin Stay Green
Razred:
Dni:
Tip:
Gostota setve:
- zrno:
- silaža:

NAMEN: primerna za proizvodnjo zrna in silaže
STEBLO: dobro, stabilno, z močnim koreninskim sistemom, dobro olistano s trdno vpetimi listi, ki se proti vrhu ožajo
STORŽ: dolg, poln storž, trdno vstavljen vzporedno s steblom z velikim št. vrstic
PREDNOSTI:

Hibrid SUFESTA
Silaža Zrno Svinjereja Perutnina Živilska prehrana Bioplin Stay Green
Razred:
Dni:
Tip:
Gostota setve:
- zrno:
- silaža:

NAMEN: primerna za proizvodnjo zrna, siliranega zrnja ali biomaso
STEBLO: močno steblo z razvejanimi koreninami
STORŽ: premer 16-18 vrstic
PREDNOSTI:

Strani

Preverite ponudbo betonskih izdelkov in
montažnih betonskih delov za potrebe v kmetijstvu

Kliknite tukaj